Λεπτομέρειες Προϊόντος - Τιμές
Layflat-H, Landscape 405x280mm
Περιγραφή: Πλάγιο Layflat-Hinge photobook 20-80 σελ. Σκληρό εξώφυλλο και εσωτερικά πλαστικοποιημένες σελίδες 350gr που ανοίγουν διάπλατα.
Διάσταση: 405x280mm
Προσθήκη σελίδων ανά: 2
Τιμή προϊόντος:
Για τον βασικό αριθμό σελίδων: 65 €
Υπολογισμός τελικής τιμής: Επιλέξτε τον τελικό αριθμό σελίδων:
Τελική τιμή: Η τελική τιμή του προϊόντος για 20 σελίδες είναι: 65.00

Εκπτώσεις:
Για 2 και περισσότερα τεμάχια 5 %
Για 5 και περισσότερα τεμάχια 10 %
Για 10 και περισσότερα τεμάχια 20 %
Στην παραπάνω τιμή περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ.